МЕМОРАНДУМ. Про співробітництво між Міністерством охорони здоров’я України та Всеукраїнською громадською організацією «Експерти України» в галузі розробки державних програм
07.08.2007

МЕМОРАНДУМ

Про співробітництво між Міністерством охорони здоров’я України та Всеукраїнською громадською організацією «Експерти України» в галузі розробки державних програм

Міністерство охорони здоров'я України і Всеукраїнська громадська організація «Експерти України» (далі - "Сторони"),

сприяючи розвитку галузі охорони здоров'я та медичної науки в інтересах народу України,

враховуючи важливість об'єднання зусиль, спрямованих на прискорення вирішення медичних проблем, що становить національний інтерес,

висловлюючи впевненість, що це співробітництво буде значним внеском у розвиток громадянського суспільства,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета Меморандуму про взаємодію – залучення громадськості до вирішення соціальних проблем в галузі охорони здоров’я.

Стаття 2

Сторони домовились про науково-практичне співробітництво при розробці концепції державної програми «Медицина, що зберігає життя», основною метою якої є вдосконалення деяких напрямків системи охорони здоров’я для покращення демографічної ситуації в Україні.

Стаття 3

Сторони створять спільний тимчасовий науково-творчий колектив (фабрику думок), з метою виконання цього Меморандуму, про що повідомлять одна одну у письмовій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Стаття 4

Права та обов’язки сторін.

Всеукраїнська громадська організація «Експерти України» бере на себе зобов’язання щодо фінансування діяльності спільного з Міністерством охорони здоров’я України тимчасового науково-творчого колективу (фабрики думок) в межах, передбачених наказом президента Всеукраїнської громадської організації «Експерти України» №Ф01-2007 «Про затвердження фабрики думок», а саме: фінансове забезпечення керівника групи та чотирнадцяти експертів; фінансове забезпечення інформаційного супроводження діяльності науково-творчого колективу (фабрики думок).

Сторони беруть на себе зобов’язання щодо пошуку коштів, які не передбачені Державним Бюджетом України для реалізації державної програми «Медицина, що зберігає життя».

Міністерство охорони здоров’я залишає за собою право на призначення 5 осіб для участі у робочій групі в якості експертів науково-творчого колективу (фабрики думок) та до 50 осіб в якості консультантів на громадських засадах; використання матеріалів та розробок науково-творчого колективу (фабрики думок) для реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я; розповсюдження інформації щодо діяльності Сторін в межах, що передбачені цим меморандумом; надавати свої рекомендації щодо роботи науково-творчого колективу (фабрики думок).

Міністерство охорони здоров’я України не пізніше ніж за два дня повідомляє Всеукраїнську громадську організацію «Експерти України» про наміри, щодо реалізації своїх прав, які передбачені цим меморандумом.

Стаття 5

Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій.

Стаття 6

Цей Меморандум укладається на період одного року і набуває чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму автоматично продовжуватиметься на наступний однорічний період, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово не менше ніж за 3 місяці до закінчення відповідного періоду іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму. Зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, які становитимуть його невід'ємну частину. Припинення дії цього Меморандуму не впливатиме на виконання Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень цього Меморандуму та не завершених на момент його припинення, якщо Сторони письмово не домовляться про інше.

Укладено в м. Києві 26 червня 2007 р

За Міністерство охорони здоров’я України За Всеукраїнську громадську організацію «Експерти України»
/ Гайдаєв Юрій Олександрович / Брюховецький В’ячеслав Степанович

Всеукраинская экспертная сеть

Последнее обновление ( 08.08.2007 )