Міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної урології сексопатології та андрології»
07.05.2012

Вельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі міжрегіональної науково-практичної конференції 

«актуальні питання сучасної урології
сексопатології та андрології»,

яка відбудеться  19-20 жовтня 2012 року
у м. Яремче

Установи-організатори
проведення заходу:

Івано-Франківський національний медичний університет
ГУ ОЗ Івано-Франківської ОДА
за підтримки  ДУ «Інститут урології НАМН України»,
Український інститут сексології та андрології

Місце проведення заходу:
м. Яремче, навчально-виробнича база «Арніка» Івано-Франківського національного медичного університету

Реєстрація учасників конференції:
19жовтня 2012 року – 8.00-12.00 год.

Форми участі у конференції:

  • виступ із доповіддю;
  • стендова доповідь;
  • публікація статті або тез доповіді;
  • участь без доповіді.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Учасники отримають сертифікат, зразки та інформаційні матеріали виставки.
за матеріалами конференції буде опубліковано збірник тез, статей і доповідей.

Вимоги до публікацій:

Стаття подається українською, російською або англійською  мовою розміром до 10 сторінок. Обов’язково вказати повну назву організації(й), де була виконана робота, прізвища й ініціали всіх авторів. Стаття  супроводжується  резюме (150-200 слів), викладеним на трьох мовах (українській, російській,  та англійській) і  ключовими словами (6-8). У резюме необхідно чітко визначити мету, об’єкт і методи дослідження, основні результати і висновки (не застосовувати абревіатуру). Поля зверху та знизу – 2 см, праворуч – 2 см, ліворуч – 3 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, через 1,5 інтервали.

Структура статті: вступ; об’єкт і методи дослідження; результати; обговорення; висновки; література.

Бібліографічний опис джерел літератури до статті подається згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления».
Посилання виділяються в тексті цифрами в квадратних дужках. Нумерація посилань здійснюється за абеткою або в порядку згадування в тексті.

Таблиці (посилання і примітки містяться безпосередньо під таблицею), малюнки (підписи до них – на окремій сторінці) повинні бути розміщені на окремих сторінках. Нумерація таблиць – арабськими цифрами відповідно до їх згадування в тексті. Малюнки підписані олівцем на зворотній стороні листа з вказівкою номера (арабськими цифрами), прізвища першого автора й орієнтації (верх, низ). Номери малюнків повинні відповідати порядку розміщення в тексті, розташування кожного з них позначене на полях тексту. Необхідні 2 повних комплекти малюнків. Фотоматеріали повинні бути високої якості, мати розмір не більш 200 х 250 мм і при можливості подані  (крім мікрофотографій) у вигляді чорно-білих слайдів.

Подані до друку статті надсилаються з супровідним листом установи, в якій вони написані, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписом наукового керівника, або керівника установи, завірені печаткою. На останній сторінці статті повинні бути підписи всіх авторів (на одному екземплярі). До матеріалів додаються відомості про автора (доповідача).
Подаються на адресу оргкомітету не пізніше ніж 10 вересня 2012 року. Тези будуть опубліковані в авторському варіанті, за наявність орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет відповідальності не несе.
Стаття та тези подаються на адресу оргкомітету в 2 примірниках і на електронному носії разом з квитанцією про оплату.

Вартість 1стор. – 30гр.

Оплату за публікації надсилати: ПІП отримувача: Литвинець Євген Атонович
Код отримувача: 2236202615
Назва банку: ПАТ «Банк Кіпру»
№ рахунку: 26201586156301
Призначення: За публікацію статті (чи тез)

Адреса оргкомітету: 76018  м.Івано-Франківськ, центральна пошта, А/Я №179
Литвинць Євген Антонович
Якщо електронною поштою надсилати вкладеним документом: е-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script У полі «Тема» зазначити «Конференція»; ім’я файлу – перше прізвище автора, у тексті листа вказати контактні телефони та  вислати відскановану квитанцію про оплату.
З повагою доктор медичних наук
професор кафедри урології  ІФНМУ                Литвинець Є.А.
тел.  +380509500089

Последнее обновление ( 21.05.2012 )